Two-Fold Ionizing Low-Level - Walk On Water

Att se en heder

Att se en heder i att använda ord som innehåller heder är något som saknas i samhället idag - hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem är alla ord som i grund och botten bottnar bottniskt i något positivt, någonting som har med en heder att göra, något positivt som skall uppehållas och underhållas! Orden hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem kan därmed användas med glädje!